Онлайн запитване

Офиси

Благоевград 1
АДРЕС: ул."Арсений Костенцев"№ 15
СЛУЖЕБЕН ТЕЛЕФОН: 0889 688 252
УПРАВИТЕЛ: Виолета Даскалова ЛИЧЕН МОБИЛЕН: 0896 727 621 E-MAIL: vdaskalova@zbkbalkan.com