Онлайн запитване

Промоционални продукти

ОЗК с промоционална кампания „ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА“
Период на Кампанията:
01 януари 2017 г. – 31 март 2017 г.
 
Обхват на Кампанията:
Застраховка „Финансова стабилност на превозвача” 
  • съгласно Наредба 11 (международен автомобилен превоз на пътници и товари); 
  • и Наредба 33 (вътрешен автомобилен превоз на пътници и товари);