Онлайн запитване

Офиси

Офис Стара Загора
АДРЕС: ул."Христо Ботев"№ 106
СЛУЖЕБЕН ТЕЛЕФОН: 042600 698
УПРАВИТЕЛ: МАРИЯ ПОПОВА ЛИЧЕН МОБИЛЕН: 0885371612 E-MAIL: mtanev@zbkbalkan.com
СЛУЖИТЕЛ: МАРИН ТАНЕВ ЛИЧЕН МОБИЛЕН: 0888494928 E-MAIL: mpopova@zbkbalkan.com
СЛУЖИТЕЛ: СТАМЕН ПОПЧАРОВ ЛИЧЕН МОБИЛЕН: 0882345095 E-MAIL: spopcharov@zbkbalkan.com;