Онлайн запитване

Седмица след унищожителната градушка ЗАД Армеец продължава своята работа по регистрация на щетите. Към момента са заведени близо 11 500 претенции, от които 10 000 по щети, причинени от падналата на 8 ...
18.07.2014ЗАД „Армеец” регистрира безспорен успех по застраховка „Каско на МПС“ към месец май 2014г., като заема първо място в класацията на общозастрахователния пазар с пазарен дял 23,8% и премиен пр...