Онлайн запитване

ЗАД “БУЛСТРАД“ изплаща обезщетения на каса до 30 минути16.07.2014Във връзка с изплащането на обезщетения по застрахователни събития   предизвикани от градушката,  ЗАД“БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШ...
Седмица след унищожителната градушка ЗАД Армеец продължава своята работа по регистрация на щетите. Към момента са заведени близо 11 500 претенции, от които 10 000 по щети, причинени от падналата на 8 ...