Онлайн запитване

Физически лица

АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВКИ
 Автомобилното застраховане заема основен дял от общото застраховане и има широко обществено познаване на продуктите, обусловено от задължителния характер на застраховката "Гражданска отговорност", както и от опита на лицата при щети с МПС отнесен към Каско застраховките.

Структурно определяме следните видове автомобилни продукти:
- Автокаско
- Гражданскаотговорност
- Злополука на месата в МПС
- Удължена гаранция
- Автоасистанс на територията на страната
- Автоасистанс в чужбина

Най-съществено значение при обслужването на клиентите ни има процеса при наличие на щета по МПС,  участието в ПТП, щета на паркинг, пожар, градушка, кражба и т.н., когато нашето съдействие е наложително. Пропуските и ненавременни действия при щети могат да доведат до невъзстановими материални вреди за клиента. Съдействието при ликвидация на щети е наша основна грижа, доказана от експертния екип по "Ликвидация на щети на МПС" към ЗБК "Балкан". Повече може да прочетете в:
- Ликвидация на щети