Онлайн запитване

Физически лица

АВТОКАСКО

Сигурност за Вашия автомобил и спокойствие за Вас

Застраховката защитава автомобила Ви от всякакви природни бедствия, пожари и палежи; предпазва Ви от посегателствата на злонамерени лица и крадци на МПС; ще Ви покрие разходите за ремонт на МПС в случаите на ПТП. Тази застраховка носи спокойствие на собственика, който се е погрижил адекватно за имущество си.


Застрахователното покритие включва територията на Република България; чужбина – със или без доплащане на допълнителна премия в зависимост от застрахователната компания.

Премията, която Вие дължите, зависи от:

- Застрахователната сума на МПС

- Териториалната валидност на застраховката

- Начина на плащане – еднократно или на вноски

- Наличие на щети и изплатени обезщетения


Необходими документи за сключване на застраховката:

- Попълнено предложение с данни за собственика и автомобила

- Свидетелство за регистрация на автомобила (голям талон)

- Фактура за закупуване на автомобила (при застраховане на нов автомобил)

 

Ние Ви консултираме, а Вие вземате решението.

Вие избирате застрахователя, а ние Ви съдействаме във всички случаи, когато имате нужда от компетентна застрахователна помощ.

Нашите специалисти са постоянно на Ваше разположение.