Онлайн запитване

Физически лица

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

Отговорност и грижа за пострадалите

Тази задължителна застраховка Ви осигурява възможност да бъдете пълноценен участник в движението по републиканската и международната пътни мрежи. Наличието на тази застраховка е Вашият пропуск към легитимността Ви, като водач на МПС.

Гражданска отговорност на автомобилистите покрива отговорността Ви за причинените от Вас имуществени или неимуществени вреди на трети лица, в това число пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата, във връзка с притежаването и/или използването на МПС, както на територията на България, така и на територията на страните членки на ЕС.


Лимитите на застраховката за страната:

- За всяко събитие при едно пострадало лице – 2 000 000 лева,

- За всяко събитие при две или повече пострадали лица – 10 000 000 лева,

- За вреди на имущество за всяко събитие – 2 000 000 лева.

При събития, настъпили на територията на държава членка на Европейския съюз или държава член на споразумението „Зелена карта”:

Минималните лимити на отговорност, приложими в съответната държава членка, на територията на която е настъпило застрахователното събитие, съгласно нейния закон или покритието съгласно закона на територията, където обичайно се намира моторното превозно средство, когато това покритие е по-високо.

Застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите може да се сключи с валидност само за територията на Република България, но валидността може да се разшири и за територията на Европейския съюз и държавите членки на споразумението „Зелена карта”.

Премията по Вашата застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите зависи от:

 • вид МПС
 • кубатура  на МПС
 • товароносимост или общо тегло на МПС
 • териториална валидност на застраховка
 • начин на плащане – еднократно или разсрочено
 • шофьорски стаж на шофьора
 • възраст на собственика
 • юридическо или физическо лице е собственика на МПС
 • регистрация на МПС и други
  Ние сме на Ваше разположение, за да ви помогнем да направите своя избор, относно условията и застрахователя.