Онлайн запитване

Физически лица

ЛИКВИДАЦИЯ НА ЩЕТИ НА МПС

Щети в следствие на Природни бедствия:

  Необходими документи: Заявление за завеждане на щета, талон за регистрация на МПС, талон за технически преглед на МПС, застрахователна полица, шофьорска книжка на заявителя. Служебна бележка от ХМС.

  Процедура по завеждане на щета: Автомобилът се гледа от застрахователите на определените за това места. Прави се опис на щетите и се определя начина за възстановяване на уврежданията /по експертна оценка, в доверен сервиз на застрахователя или по фактури/, ако щетата не е тотална.

 

Щети в следствие на Пожар или Умишлен палеж:

  Необходими документи: Заявление за завеждане на щета, талон за регистрация на МПС, талон за технически преглед на МПС, застрахователна полица, шофьорска книжка на заявителя. Служебна бележка от Пожарната

   Процедура по завеждане на щета: Автомобилът се гледа от застрахователите на определените за това места. Прави се опис на щетите и се определя начина за възстановяване на уврежданията /по експертна оценка, в доверен сервиз на застрахователя или по фактури/, ако щетата не е тотална.

 

Щети на паркинг:

   Необходими документи: Заявление за завеждане на щета, талон за регистрация на МПС, талон за технически преглед на МПС, застрахователна полица, шофьорска книжка на заявителя

   Процедура по завеждане на щета: Автомобилът се гледа от застрахователите на определените за това места. Прави се опис на щетите и се определя начина за възстановяване на уврежданията /по експертна оценка, в доверен сервиз на застрахователя или по фактури/, ако щетата не е тотална.

 

Щети при ПТП:

   Необходими документи: Заявление за завеждане на щета, талон за регистрация на МПС, талон за технически преглед на МПС, застрахователна полица, шофьорска книжка на заявителя, Протокол за ПТП, Акт или контролен талон.

   Процедура по завеждане на щета: Автомобилът се гледа от застрахователите на определените за това места. Прави се опис на щетите и се определя начина за възстановяване на уврежданията /по експертна оценка, в доверен сервиз на застрахователя или по фактури/, ако щетата не е тотална.

 

 Щети при Злоумишлени действия на трети лица:

   Необходими документи: Заявление за завеждане на щета, талон за регистрация на МПС, талон за технически преглед на МПС, застрахователна полица, шофьорска книжка на заявителя, Служебна бележка от полицията

   Процедура по завеждане на щета: Процедура по завеждане на щета: Автомобилът се гледа от застрахователите на определените за това места. Прави се опис на щетите и се определя начина за възстановяване на уврежданията /по експертна оценка, в доверен сервиз на застрахователя или по фактури/.

 

Кражба и грабеж на МПС:

   Необходими документи: Заявление за завеждане на щета, талон за регистрация на МПС, талон за технически преглед на МПС, застрахователна полица, шофьорска книжка на заявителя, Служебна бележка от полицията

   Процедура по завеждане на щета: веднага след установяване липсата на МПС се обаждате на маркировачите /ако има такива/. Информирате съответното РПУ по място на събитието. Оформяне на заявителския материал. Уведомяване на застрахователя в рамките на 24 ч. от събитието. Завеждане на щета. Представяне на Служебната бележка от полицията. След три месеца представяне на Прокурорско постановление за спиране на производството.