Онлайн запитване

ДЖЕНЕРАЛИ ДЗИ ОЛИМПИК АРМЕЕЦ АЛИАНЦ ЗД "БУЛ ИНС" АД ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” УНИКА ЛЕВ ИНС ОЗК ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ AIG METLIFE N N ALCHEALTH EXPORTER.BG ЕВРОИНС ЗАД България ДАЛ БОГ ЧЕРТАСИГ FiHealth Застраховане
АРМЕЕЦ
ЗАД „Aрмеец” е част от групата „Химимпорт”, един от най-големите холдинги в България. Създадена преди повече от 60 години, „Химимпорт” АД  се превърна в мащабна холдингова компания, която обединява над 70 дъщерни и асоциирани дружества, осъществяващи дейност в различни сектори от българската икономика - предимно в областта на транспорта и  финансите, както и в производствената сфера.

Към февруари 2012 г. “Химимпорт” АД притежава пряко и чрез свързани лица общо 92,71% от капитала на ЗАД “Армеец”. Според ежегодната класация на в. Капитал през 2011 г. “Химимпорт” АД е категорично най-големият български холдинг за 2010 г. и заема първа позиция по рентабилност.

ЗАД "Армеец"
гр. София, ул. Стефан Караджа №2