Онлайн запитване

Корпоративни клиенти

БОНДОВЕ (BONDS)- КАКВО Е ТОВА?  • Какво всъщност означава наименованието бондове (bonds) ?
Това е международно утвърденото име на застраховките гаранции в полза на възложител.
  • Какво представлява всъщност БОНДЪТ? 
БОНД е тристранно споразумение между три страни: Изпълнител, Възложител и Застраховател (гарант), което гарантира изпълнението на договорните задължения на Изпълнителя. Изпълнението им се гарантира от Застрахователя и е в полза на Възложителя.
  • Могат ли БОНДОВЕ (застраховки гаранции) да се използват извън ЗОП? 
Разбира се. Когато Възложителят е частна компания, която познава продукта и му се доверява, тя може да го използва като гаранция. По този начин улеснява Изпълнителя и на същия не се налага да търси и намира други, често трудни за осигуряване видове обезпечения: депозити на парични суми, ипотеки, банкови гаранции и др.. 
Търговете по процедури на Световната банка също позволяват използването на БОНДОВЕ.
  • Бондовете ( bonds)  в международната практика:
Този вид бондове са утвърдени в международната практика и се приемат като гаранция  от европейските възложители за дейността на техните бенефициенти, а именно: проектанти, изпълнители, консултанти, инженери, архитекти, както и широк кръг доставчици на услуги.

  • Можем ли да Ви осигурим застраховка гаранция (БОНД)? 
Ние от ЗБК Балкан, имаме натрупан сериозен опит с международните бондове по конкретни договори на наши клиенти. 
В състояние сме да договорим много добри условия по застраховка гаранция (БОНД). Така ще Ви спестим често огромни суми пари, разходи на време и загуба на организационна енергия за фирмата Ви. 
  • Пример от нашата практика
Един такъв пример, в който ЗБК Балкан консултира и съдейства на свой клиент успешно да оптимизира дейността си със свои европейски контрагенти е следният: 

Българска строителна фирма работи над 10 години в Германия. Клиентът на ЗБК Балкан е  надежден партньор с утвърдено име на пазара в страната. Строителната фирма има сключени много на брой договори, като в тях е посочено, че след приключване на обектите, % от дължимата сума от Възложителя ще бъде задържана като гаранция за срок от 2 години. Българската фирма, дойде при застрахователен брокер Балкан, с молба, да намерим алтернативно решение за гаранциите по тези договори, така че да те да успяват да получат пълната сума по договорите след приключване на съответните строително-монтажни дейности. Компетентните експерти на ЗБК Балкан, изготвиха оферта за сключване на застраховка  гаранция (БОНД), при която срещу приемлива премия се покрива изискваната  гаранция по договорите. По този начин, Изпълнителят получава пълната сума по договора като Изпълнител, а от своя страна Възложителят има нужната гаранция в случай на необходимост. Това решение чрез БОНДОВЕ (или застраховка гаранция), се оказа гъвкаво и минимазиращо разходите на клиента на застрахователен брокер Балкан. Същото се прие на 100% от фирмите- възложители (възложители в Германия). 

В застрахователен брокер ЗБК БАЛКАН АД работят достатъчно компетентни и опитни специалисти по застраховки на гаранции.

Не се колебайте да се обърнете към нас дори за необвързваща оферта или просто консултация!