Онлайн запитване

Офиси

Бургас
АДРЕС: ул."Хаджи Димитър"№ 17 -партер
СЛУЖЕБЕН ТЕЛЕФОН: 056831304
УПРАВИТЕЛ: Златка Евтимова ЛИЧЕН МОБИЛЕН: 0888563504 E-MAIL: zevtimova@zbkbalkan.com