Онлайн запитване

ДЖЕНЕРАЛИ ДЗИ ОЛИМПИК АРМЕЕЦ АЛИАНЦ ЗД "БУЛ ИНС" АД ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” УНИКА ЛЕВ ИНС ОЗК ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ AIG METLIFE N N ALCHEALTH EXPORTER.BG ЕВРОИНС ЗАД България ДАЛ БОГ ЧЕРТАСИГ FiHealth Застраховане
ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ

Групама Застраховане ЕАД е правоприемник на създаденото на 13.05.2005 г.  Застрахователно Дружество „ДСК Гаранция“ АД.  

През 2008г. една от най-големите френски застрахователни компании Groupama S.A. придобива 100 % от акциите на Дружеството и става негов едноличен собственик.

На 08.09.2009г, официално е обявена промяната в името на дружеството, което става Групама Застраховане.

Групама Застраховане ЕАД  е изключителен партньор на Банка ДСК ЕАД, по силата на подписаното на 11.02.2008 г. дългосрочно регионално споразумение в областта на общото застраховане и други застрахователни и банкови продукти.

 

Групама Животозастраховане ЕАД е правоприемник на създаденото на 20.04.2004 г.  Животозастрахователно Дружество „ДСК Гаранция“ АД. 

През 2008г. една от най-големите френски застрахователни компании Groupama S.A. придобива 100 % от акциите на Дружеството и става негов едноличен собственик.

На 08.09.2009г, официално е обявена промяната в името на дружеството, което става Групама Животозастраховане.

Групама Животозастраховане ЕАД  е изключителен партньор на Банка ДСК ЕАД, по силата на подписаното на 11.02.2008 г. дългосрочно регионално споразумение в областта на животозастраховането и други застрахователни и банкови продукти.