Онлайн запитване

ДЖЕНЕРАЛИ ДЗИ ОЛИМПИК АРМЕЕЦ АЛИАНЦ ЗД "БУЛ ИНС" АД ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” УНИКА ЛЕВ ИНС ОЗК ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ AIG METLIFE N N ALCHEALTH EXPORTER.BG ЕВРОИНС ЗАД България ДАЛ БОГ ЧЕРТАСИГ FiHealth Застраховане
ДЖЕНЕРАЛИ

Дженерали България е един от лидерите в предлагането на небанкови финансови услуги в България, чрез дъщерните си компании: Дженерали Застраховане АД - компания за общо застраховане, Дженерали Животозастраховане АД - животозастрахователна компания и Дженерали Закрила Здравно осигуряване АД - компания за здравно осигуряване.

Дженерали България е желан партньор, както за средния и дребен бизнес, така и за големи корпоративни клиенти, с предоставяне на висококачествени услуги за удовлетворяване на всички очаквания, потребности и преференции на клиентите си.

Мисията на Дженерали България е да бъде водеща финансова група в България, известна със своята стабилност, ефективност, отдаденост на клиентите и широка гама  и високо качество на услугите, които предлага.


Целите на Дженерали България са:

  • Да увеличи дела си на застрахователния и осигурителен пазар

  • Да развие и внедри нови конкурентни продукти, съответстващи на пазарните тенденции

  • Да разшири и разнообрази каналите си за продажби

  • Да инвестира в развитието на клиентите и служителите си

     

Едно от най-ценните предимства на Дженерали България, в сравнение с конкурентите, е предлагането не само на продукти от всички сфери на застрахователния бизнес, но и възможността за допълнително здравно осигуряване. В същото време, прецизно изградената мрежа от офиси на територията на страната,   дава възможност за бързо и качествено обслужване на клиентите и изпълняване на поетите ангажименти.  

Дженерали България развива своята дейност чрез 84 генерални представителства и представителства и повече от 17 изнесени работни места на територията на страната. 

 

"Дженерали България "
гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков 68