Онлайн запитване

Промоционални продукти

ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ С 20% ОТСТЪПКА ПО ПАКЕТНА ЗАСТРАХОВКА ДОМ
ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗАСТРАХОВКАТА?

Продуктът е предназначен за застраховане на недвижимо и движимо имущество, собственост на български и чуждестранни физически и юридически лица, което те използват в бита и домакинството си и се намира на територията на Република България. 

КАКВО СЕ ЗАСТРАХОВА?

Недвижимо имущество от 10,000 до 300,000 лева, включващо:

Жилищни сгради
Помощни и селскостопански сгради
Външни съоръжения
Движимо имущество от 4,500 до 60,000 лева, включващо:

Обзавеждане - мебели, санитарен фаянс, подови настилки, осветителни тела, отоплителни уреди, други движимости.
Техника и уреди - бяла и черна техника, бойлери, компютри, видео игри и конзоли, стационарни телефони, алармени системи, СОТ, видеокамери, фотоапарати, преносими компютри, таблети и други.

КАКВИ РИСКОВЕ ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?

-Пожар и последиците от гасенето, мълния, експлозия, имплозия, падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар
-Разходи за разчистване, отстраняване и извозване на отломки, развалини и остатъци от застраховано имущество
-Буря, градушка, проливен дъжд, сняг, лед, измръзване и морски вълни Наводнение вследствие на природни бедствия
-Наводнение вследствие на природни бедствия
-Изтичане на вода и пара от резервоари, тръбни инсталации и включените към тях уреди, както и в резултат на забравени отворени чешми и кранове
-Свличане или срутване на земни пластове и увреждане от действие на подпочвени води
-Земетресение
-Клауза Доверен майстор
-Разходи за преместване, предпазване и съхранение на застрахованото имущество до отстраняване на последствията от събитието.
-Разходи за хотел или наемане на жилище за временно ползване - до 40,00 лeва на човек и до 400,00 лева за всички членове на домакинството на Застрахования на ден при максимален престой до 3 дни.
-Късо съединение и токов удар
-Кражба чрез използване на техническо средство 
-Гражданска отговорност към трети лица в резултат на настъпило и покрито събитие

ЗБК БАЛКАН АД е упълномощен партньор на Дженерали Застраховане.
Ако желаете да се възползвате от промоцията, можете да контактувате и с нас.
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
+ 359 2 917 98 60
0700 100 75
office@zbkbalkan.com

Вижте офисите ни тук: https://zbkbalkan.com/ofisi


* Промоцията важи за пакетна застраховка ДОМ и е в размер на 20% от застрахователната премия за периода от 01.05.2018 до 31.12.2018, при застрахователна сума над 30 000 лв.