Онлайн запитване

Промоционални продукти

ДЗИ с Коледна кампания по Имуществено застраховане и НОВО покритие „Онлайн сигурност“
Вземете промоционална отстъпка в размер до 25% за продуктите: „Комфорт за Дома“ и „Комфорт за Бизнеса“
С тях получавате:
 •  НОВО покритие „Онлайн сигурност“. Покритието е включено в основното покритие по клауза А, без премия
 • „Разходи за временно настаняване“ се предоставя като бонус
 •  Покритие „SOS за дома“


Осигурете застрахователна защита в ДЗИ за вашия дом и изберете сигурност и спокойствие за вас и вашето семейство.

За кого е предназначена застраховка имущество „Комфорт за дома“?

За собственици или ползватели на жилища.

Какво мога да застраховам?
 • Жилищни сгради – апартамент, къща, вила, както и прилежащите към тях мазета, тавани и гаражи;
 • Домашно имущество – обзавеждане, домакински електроуреди, климатици, малогабаритни инструменти за битова употреба и други;
 • Соларни колектори за топла вода
Какви рискове покрива застраховката?

За Ваше улеснение, най-често избираните рискове като пожар, природни бедствия,  злоумишлени действия на трети лица, изтичане на вода и др. са групирани в четири пакета.
С всеки пакет получавате и допълнителни бонус покрития.

Представител на ЗБК БАЛКАН ще Ви консултира на 0700 100 75 и ще Ви даде информация за допълнителните покрития.

Ново застрахователно покритие „Онлайн сигурност“:
Имуществото не е само физическо. Покритието „Онлайн сигурност“ е разширение на основното покритие и се предоставя на всеки клиент по застраховка „Комфорт за дома“ и включва:
 • Кражба на самоличност, представляващо неупълномощено използване на данни за самоличност или идентификационни данни на Застрахования от трети страни с цел извършване на измама, в резултат на което той е понесъл вреди.
  Осигуряват се:
  o Правна помощ за извънсъдебно уреждане на възникнал спор (разходи до 1 500 лева);
  o Съдебна защита;
  първа инстанция (разходи до 8 000 лева);
  втора инстанция (разходи до 12 000 лева).
  Обезщетяват се до 2 000 лева и следните разходи, възникнали при настъпване на риска „Кражба на
  самоличност:
  o Сумата, съответстваща на измамната транзакция;
  o Загуба на доход - неплатен отпуск за срок до 5 работни дни;
  o Пощенски разходи;
  o Разходи за телефонни обаждания до 60 лева;
  o Банкови такси;
  o Разходи за подмяна на документи за самоличност.
 • Спор с онлайн търговец, който е регистриран в България, или с куриерска/пощенска служба, отговорна за доставката на продукт, закупен онлайн в случай, че продуктът: е доставен счупен; в непълна окомплектовка; дефектен; не съответства на параметрите на поръчката (т.е. различава се по размер, цвят, материал и др.) или не съответства на продуктовото описание на производителя или дистрибутора, посочено във формуляра за поръчка;не е доставен в срок до 10 календарни дни след изтичане срока на доставка, посочен от търговеца  при потвърждение на поръчката.
 • Увреждане на онлайн репутация, представляващо клевета, обида или разкриване на личния живот на застрахования чрез използване на снимка, документ, видео материал или публикация в блог, дискусионен форум, социална мрежа или уебсайт, което накърнява репутацията на застрахования поради характера или естеството на информацията.

Мога ли да добавя още рискове към своята застраховка? 
Препоръчваме ви покритие на следните допълнителни рискове:

„SOS за дома” – 24/7  помощ от специализиран техник или възстановяване на разходи при аварийни ситуации като липса на електричество, счупване на стъкла, повреда на ключалка или счупване на ключ, теч от открита тръба;

Още:
 • Кражба чрез взлом, грабеж и кражба извършена с техническо средство за домашното Ви имущество – без опис при сума до 10 000 лева;
 • Земетресение;
 • Чупене на стъкла;
 • Гражданска отговорност;
 • Щети върху преносима електронна техника;
 • Покритие срещу събития в резултат на злополука за членовете на вашето домакинство.     
Как да избера сумата, за която да застраховам своето имущество?

Представител на ЗБК БАЛКАН  ще ви консултира на 0700 100 75  каква застрахователната сума да застраховате своето имущество и да предложи най-добрите условия за Вашия дом.

Колко ще ми струва застраховката?

С изненада ще установите колко изгодна е сигурността на вашия дом. Чрез разнообразни отстъпки и възможност за разсрочено плащане нашите продукти стават още по-достъпни.

Свържете се със ЗБК БАЛКАН за повече информация.

ЗБК БАЛКАН АД е упълномощен партньор на ДЗИ Общо застраховане АД.
Ако желаете да се възползвате от промоцията, можете да контактувате и с нас.
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
+ 359 2 917 98 60
0700 100 75
office@zbkbalkan.com

Вижте офисите ни тук: https://zbkbalkan.com/ofisi

* Коледната кампания важи за продуктите „Комфорт за Дома“, „Комфорт за Бизнеса“  и „Комфорт за Бизнеса +" и е в размер на до 25% от застрахователната премия за периода от периода 01.11. – 31.12.2018 г