Онлайн запитване

Физически лица

Защо имаме нужда от здравна застраховка? Какво прави здравната застраховка?
 
Защо имаме нужда от здравна застраховка? Какво прави здравната застраховка?
Вяра Кунчева- Мениджър Employee Benefits- ЗБК Балкан АД
Вижте видеото

Защо имаме нужда от здравна застраховка?
Мисля си,че е достатъчно човек да погледне и да види в какво състояние е нашата здравна система...колко направления се дават месечно на личните лекари за да си отговорим на този въпрос.
Реално погледнато, един млад човек, който работи... ако му трябва преглед при специалист- трябва да отдели цял ден, един ден да се реди на опашка, за да може да си вземе направление за специалист.
След това трябва да отдели още един ден за да може да отиде при този специалист.

Какво прави здравната застраховка?
Всъщност при здравната застраховка няма нужда от такова направление от личния лекар. Клиентът може директно да отиде при специалист,който може да му назначи високоспециализирано изследване като например ядрено- магнитен резонанс, който по здравна каса се отпуска след лекарска комисия и да отиде и да си направи изследването. Реално погледнато това означава, че ако един служител би трябвало да отсъства два дена или три... за да може да си направи определени изследвания, то със здравната застраховка, цялата тази процедура се съкращава до половин ден.

Какъв е обхватът на здравната застраховка?
Ако се вземе първи пакет "Профилактика" и след това "Извънболничната помощ" (това е всяко нещо, което се случва преди ние да бъдем хоспитализирани) "Болнична помощ", "Възстановяване на разходи за лекарства" и "Стоматология".
Разбира се- работодателят не е длъжен да включва всички тези пакети.
Най- честият случай е извънболничната помощ, която е най- често използваният пакет. Това са всички ония ходения преди ние да бъдем хоспитализирани и възстановяването на разходите за лекарства.
Мога да кажа, че това е най- базовият пакет, който включват повечето фирми. Съответно- има по- богати компании, които дават на служителите си включително "Стоматология" и една доста разширена профилактика. 

Защо фирмите трябва да помислят за здравна застраховка на служителите си?
Смятам, че (от моя опит) няма по- ценнен бенефит,който да се даде на един служител.

Вижте видеото

Ако желаете да сключите договор за доброволно здравно осигуряване ние сме на разположение за консултации на телефони: 
0882 447 701, vkuncheva@zbkbalkan.com