Онлайн запитване

Малък и среден бизнес

ОБРАЗОВАНИЕ
Специфичните застраховки, които са свързани с образованието са:
  • Злополука на учащи
  • Професионална отговорност на учители и възпитатели

Препоръчително е частните учебни заведения, допълнително да сключат застраховка "Обща гражданска отговорност", както и "Имуществена застраховка" за сградата и обзавеждането. Програмите включващи дългосрочни спестовни застраховки се считат мотивиращи лоялността на персонала, обикновено задържането на добри педагози става с допълнително подпомагане, като не се препоръчва срокът на животозастраховката да надвишава 5-7 години.


5-7 години.