Онлайн запитване

Малък и среден бизнес

ЕНЕРГЕТИКА
ЗБК "Балкан" АД има опит в проучаването на рискове в областта на изграждането и функционирането на соларни паркове и паркове с ветрогенератори, т.е. сектор "зелена енергия".
Опитът ни е свързан със застраховане на пракове с нови и използвани съоръжения, проучени са възможностите за застраховане на международния пазар, както и на българския застрахователен пазар. Резултати от щетимостта на съоръженията в чужбина, прилагаме при определяне на рисковете при нас.
Съобразяваме условията с изискванията на банки-кредитори, до постигане на оптимален резултат - пълно застрахователно покритие, разумна цена и самоучастия.