Онлайн запитване

Новини от ЗБК

ЗБК БАЛКАН с поредното свое признание: отличие от Дженерали Застраховане АД
На годишната церемония на Дженерали Застраховане, състояла се на 10 април в хотел София Хотел Балкан (бивш Шератон) традиционно бяха раздадени награди на партньорите на Дженерали.

На нея ЗБК БАЛКАН АД zbkbalkan.com получи поредното свое признание за постигнатите свои резултати през 2018 година.
ЗБК БАЛКАН получи отличие за 3 място в категорията "Общ премиен приход" по Мотивационната програма на Дженерали Застраховане АД.

Дженерали Застраховане АД е една от водещите застрахователни компании в България и е част от Generali Group, която е независима  италианска група,създадена през 1831 г. със силно международно присъствие. Тя е сред водещите застрахователи в световен мащаб и е представена в над 60 страни, с общ премиен приход, надхвърлящ €68 милиарда през 2017 г. С над 71 000 служители по целия свят и 57 милиона клиенти, Групата заема лидерска позиция на западноевропейските пазари и все по-важно място на пазарите в Централна и Източна Европа, както и Азия. През 2017 година Група Дженерали беше включена в класацията на Corporate Knights за най-устойчивите компании в световен мащаб. В Австрия, Централна и Източна Европа и Русия, Групата функционира чрез регионалния си офис в Прага - Austria, CEE & Russia Regional Office като в 12 страни е една от първите три застрахователи в региона.


Дженерали Застраховане АД е дружество със седалище в Република България, гр. София, бул.”Княз Александър Дондуков” № 68, ЕИК 030269049  и притежава  лиценз за извършване на застрахователна дейност – Решение №1 на Националния съвет по застраховане от 26.03.1998 г.  Дженерали Застраховане АД е част от Група Дженерали, вписана под №26 в Регистъра на застрахователните групи към Института за надзор на застрахователни компании (IVASS) в Италия.