Онлайн запитване

Новини от ЗБК

ЗБК Балкан проведе семинар на тема "Международно здравно застраховане"

На 21 януари, в хотел „Бутик Сплендид“ във Варна ЗБК Балкан проведе бизнес закуска и семинар на тема „Международно здравно застраховане“.

На семинара бяха представени продуктите на английският водещ здравен застраховател ALC : международна здравна застраховка и помощ при пътуване.

На срещата взе участие Г-н Джо Кокър- мениджър бизнес развитие на компанията.

Представени бяха пакетни международни застраховки като се анализираха и  предлаганите покрития.

Извършена бе и съпоставка на застраховките,предоставяни от ALC  с тези от нашия пазар като бяха констатирани редица предимства: например застраховката покрива и ракови заболявания.

Изтъкнато бе и предимството на участието на гигант като AXA.

Здравният мениджър на ЗБК Балкан, Г-жа Вяра Кунчева, коментира практически примери и отговори на зададените въпроси.

След срещата- семинар се проведе коктейл с участниците.