Онлайн запитване

Промоционални продукти

Застрахователна компания УНИКА предлага застраховка за дома с отстъпка до 35%
Продукт: Комбинирана застраховка имущество, обща гражданска отговорност и злополука 
Наименование: „У Дома & Щастлив“

Комбинирана полица „У Дома & Щастлив“ e модерен и гъвкав застрахователен продукт за твоя дом,
имущество и семейство, който включва покритие по три основни застраховки. Можеш да избереш да сключиш само застраховка „Имущество“ или да си гарантираш максимално застрахователно покритие, като включиш някоя от двете или и двете избираеми застраховки – „Обща гражданска отговорност“ и „Злополука“.

Разшири обхвата на застраховката с три допълнителни покрития по избор:
„Късо съединение“/„Токов удар“;
„Пътуване“ 
"Домашен любимец“.

Пакети:
(Всеки следващ пакет е по- разширен и включва в себе си по- ниския)

Пакет „Стандарт“
Защита за твоя дом

Пожар
Мълния
Експлозия
Удар от летателен апарат
Буря
Пороен дъжд
Градушка
Тежест при естествено натрупване на сняг и лед
Природно наводнение
Разходи за гасене на пожар
Разходи за разчистване, транспорт и депониране на отпадъци
НОВО ПОКРИТИЕ "Домашен асистанс"

Пакет „Комфорт“
Спокойствие за цялото семейство

Злоумишлени действия на трети лица
Авария на инсталации
Счупване на стъкла
Кражба чрез взлом
Кражба чрез използване на технически средства 
Грабеж
Щети на движимо имущество по време на транспорт при смяна на адрес
Разходи за установяване на причините и отстраняване на щетите по инсталацията при авария на инсталация
НОВО ПОКРИТИЕ "Домашен асистанс"

Пакет „Престиж“
Сигурност и защита на твоето имущество и семейство

Свличане и срутване на земни пластове
Земетресение
Удар от пътно превозно средство
Индиректно попадение на мълния
Развала на продукти при авария
Прекъсване на ел. захранване на хладилна техника
Счупване на вътрешни стъкла
Керамични плотове на печки
Санитарен фаянс
Разходи за наемане на алтернативно жилище или хотел
Разходи за възстановяване на входна врата или ограда
Разходи за отключване и подмяна на външни брави в случай на откраднат/загубен ключНОВО ПОКРИТИЕ "Домашен асистанс"
Услугата включва:
Организиране на авариен ремонт и посещение на застрахования обект от специализирани лица, наети по възлагане от застрахователя да извършват дейности по отстраняване на аварийната ситуация
Покритие на разходите за извършената работа при аварийния ремонт, както и за използваните части за ремонта до определени лимити
Организиране на временно настаняване при необходимост и възстановяване на разходите за временно настаняване до определени лимити

Лимити на обезщетение:
140 EUR за предоставянето на асистанс услуга при аварийна ситуация, като в този лимит са включени материали/консумативи до 20 EUR
Разходи за временно настаняване, включително организиране на преместването до мястото за временно настаняване - до 75 EUR за нощ и максимум 7 нощи за едно събитие

ЗБК БАЛКАН АД е упълномощен партньор на застрахователна компания УНИКА АД.
Ако желаете да се възползвате от промоцията, можете да контактувате и с нас.
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

+ 359 2 917 98 60
0700 100 75
office@zbkbalkan.com