Онлайн запитване

Новини от ЗБК

ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на: 13.03.2018

ИНФОРМАЦИЯ

Стартиране на проект BG05M9OP001-1.021-0454 „Сигурност на работните места и развитие на кариерата 
чрез обучения в ЗБК "Балкан" АД“Кликнете ТУК за повече информация