Онлайн запитване

Членства в други асоциации
ЛИЗИНГ С НАС
ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ

Ние минахме отвъд застраховането и създадохме мобилност и пълен набор от услуги включително лизинг.
ЗБК Балкан внедри удобни пакети за обслужване на клиентите си и възможност за разсрочване на плащанията:
  • Бърза и лесна процедура
  • Ясни условия и правила, гарантирани с договор 
  • Възможности за лизинг до 84 месеца с от 10% първоначална вноска (максимална възможност 70%)
  • Индивидуален подход съобразен с  всеки клиент и нуждите му 
  • Анализ и консултиране на клиента за избор на най- подходящ лизингов план
  • Съдействие на кандидатите за одобрение за лизинг. 
Предлагаме гъвкави решения съгласно нуждите на клиента на три от водещите лизингови дружества в страната:
ОББ Интерлииз
Райфайзен лизинг
ДСК Лизинг