Онлайн запитване

Корпоративни клиенти

ОБСЛУЖВАНЕ НА КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ
Обслужването на Балкан брокер започва със слушане. Ние разполагаме с нужното време и методи, за за научим за вашите специфични цели, нужди, да преговаряме със застрахователите агресивно за вашето покритие илида въведем в действие плана, който сме изготвили заедно с вас. Ние разполагаме с достатъчно и добре обучени брокери, така, че да работите с един и същи, посветен на вас  екип през целия процес, за да отговорим на вашите нужди и да създадем пълно доверие.

Всичко, което правим, е фокусирано около вас. Като частен брокер, като  фамилен брокер с  основен акционер фамилия, така, както най-добрите ни колеги от Франция, Германия, Холандия, САЩ, ние сме концентрирани върху клиентите си и техните нужди, а не върху удовлетворяване на  публични акционери, фокусирани единствено  върху финансовия резултат.


Дългосрочни цели – Нашите клиенти остават с нас поради стремежът ни към дългосрочно партньорство, нашите учения, творчески решения, възможностите ни да търсим и намираме подходящи решения и на  международните застрахователни пазари и нашето следпродажбено обслужване. Ние имаме над 95% подновяване на застрахователния портфейл, факт, който говори сам за отдадеността ни към всеки един клиент, независимо от обема.


Нашите клиенти получават  проучване на риска,  застрахователен търг за защита на техните интереси, посредничество по всички видове застраховки, пълно съдействие при щети.


Винаги защитаваме интересите на нашите клиенти.


Съдействие за минимизиране на риска и  по този начин за разрастване на бизнеса за всеки клиент е основната ни задача;


Дефинираме профила на риска и намираме най-добрите решения, предложени от застрахователния пазар.


Заместваме нуждата от собствена структура, занимаващата се с контрола и управлението на рисковете и застраховането на нашите клиенти, както и изцяло поемаме администрирането на информацията за тези застраховки.


Пълно съдействие при  щети – нашият екип ''Ликвидация'' работи в компанията от 12 години, демонстрира перфектно познаване на  практиката  и  на отделите за ликвидация на щети при различните застрахователи, оказва съдействие и консултация на всички етапи на щетата: Завеждане на щета, документация, оценки на щетите, проследяване на движението


Възможност за предоставяне на постоянен контакт с наш експерт.