Онлайн запитване

Малък и среден бизнес

АВТОМОБИЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ

За осигуряване на безпрепятствената дейност на бизнеса, важно условие е работещ  вътрешно-фирмен транспорт, както за админстрацията, така и в производство, търговия и т.н.

В застраховането на фирми от малък и среден бизнес сме натрупали опит за важността на транспортните звена, т.е. подържане на работещи леки и товарни автомобили, съдействие при щета на служителите във фирмата, бързо отремонтиране при ПТП, изготвяне на програми за автомобилни застраховки при оптимални условия – тарифи, отстъпки, условие за ползване на доверени и официални сервизи;  ЗБК „Балкан” ежегодно преразглежда офертите за конкретен автопарк и предоговаря условията в полза на клиента.

Застраховането на автомобилния парк е свързано със сключване на застраховки, както следва:

  • Задължителна „Гражданска отговорност свързана с МПС”
  • „Злополука на местата”
  • „Автокаско” с осигурен  асистанс за България и чужбина
  • „Удължена Гаранция”

По подробна информация за продуктите може да получите от меню:

 „Физически лица” – „Автомобилни застраховки”