Онлайн запитване

Корпоративни клиенти

ПРОУЧВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПАЗАР
Осигуряването на адекватен  анализ на рисковете в страна и извън нея, последващото покритие в страни извън България, е едно от ключовите умения на Балкан брокер. Ние сме единствен член за България на Worldwide Broker Network (WBN), нашите партньори в застрахователното посредничество са брокери в 85 страни. Със над 15 000 служители и премии над 28 милиарда USD, WBN се ранкира между първите 10 застрахователни  брокера в света.

Предимствата за Вашия бизнес:

Местен сървиз на едни от най-професионалните брокери в съответните страни, съчетани с глобални предимства на веригата

Застрахователни програми, които изпълняват изискванията на местното законодателство и органи за контрол

Прозрачно  и бързо изпълнение на международни застрахователни програми с използване на ИТ платформата на WBN- WBNet

Достъп до международния застрахователен пазар.