Онлайн запитване

Малък и среден бизнес

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА ЛИЦА, ПОЛЗВАЩИ ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА ЛИЦА, ПОЛЗВАЩИ ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ покрива отговорността на физически лица, получили разрешение от МВР за придобиване, носене и употреба на огнестрелно оръжие. Включват се физически лица, служители на юридически лица осъществяващи охранителна дейност, както и физически лица, ползващи оръжие за самоотбрана.

 

Минимални лимити – за един иск 2 500 лв, за всички искове – 5 000 лв.

Самоучастие – не се предлага.