Онлайн запитване

Малък и среден бизнес

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА ХОТЕЛИЕРА И РЕСТОРАНТЬОРА

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА ХОТЕЛИЕРА И РЕСТОРАНТЬОРА покрива отговорността на Застрахования за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица в качеството му на хотелиер или ресторантьор в собствен или нает туристически обект. Отговорността включва вреди, причинени на гости или посетители в туристическия обект, изразяващи се в смърт, телесно увреждане или заболяване вследствие на злополука или отравяне след консумиране на храни и напитки, на територията на обекта и/или пълно или частично увреждане на движими вещи / без кражба /. Също съдебни разноски по дела образувани въз основа на искове, покрити по застраховката.

Допълнително може да се договорят следните покрития – кражба от сейф и вреди върху МПС.

 

Минимални лимити – за един иск 100 000 лв, за всички искове – 200 000 лв.

Минималния лимит за едно лице е 10 000 лв.

Обикновено се прилага самоучастие от застрахователите.