Онлайн запитване

Малък и среден бизнес

ОТГОВОРНОСТ НА ТУРОПЕРАТОРА

ОТГОВОРНОСТ НА ТУРОПЕРАТОРА обхваща отговорността на Застрахования / съгласно чл.42 ал.1 от Закона за туризма / за имуществени вреди на потребителя, в резултат на неразплащане на туроператора с неговите контрагенти и доставчици, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност на туроператора.

 

Минимални лимити – за един иск 15 000 лв, за всички искове – 15 000 лв.