Онлайн запитване

Корпоративни клиенти

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЗАСТРАХОВКИ
Застраховането на корпоративни клиенти - банки, авиокомании, инвестиционни дружества, специфични производства, софтуерни компании, налага нуждата от специфични продукти, удовлетворяващи рискове, непокрити от стандартните застрахователни продукти. Ще представим застраховки, които могат да бъдат проучвани и сключвани, както в България, така и в цял свят, с цел застрахователното покритие да отговаря на изискванията на клиента, бранша и контрагентите му.
  • Застраховка Банкерски рискове
  • Застраховка Отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството
  • Застраховка Електронни и компютърни измами
  • Авиационни застраховки
  • Морско застраховане