Онлайн запитване

Корпоративни клиенти

ЗАСТРАХОВКА БАНКЕРСКИ РИСКОВЕ

Застраховката Банкерски Рискове осигурява защита за финансовите институции от директна финансова загуба в резултат на неправомерни действия от страна на служители и трети лица. Застраховката предоставя покритие за широк обхват от рискове, характерни за дейността на кредитните институции:

- Измами, извършени от служителите самостоятелно или в съучастие с други служители с цел неправомерно финансово облагодетелстване за сметка на банката

- Кражба на пари, монети, чекове и други банкови инструменти от помещенията на банката, извършена от хора, намиращи се в тези помещения. Застраховката покрива и мистериозно изчезване и повреда на пари, монети, чеков и други банкови инструменти, докато се намират в помещенията на банката.

- Загуби и повреди на пари, монети, чекове по време на тяхното транспортиране от специализирани охранителни компании

- Фалшифициране на пари, ценни книжа и чекове

- Финансови загуби за банката, причнинени от кражба, опит за кражба или вандализъм на имущество в банката, различно от компютри: сейфове, мебелировка и оборудване.