Онлайн запитване

Корпоративни клиенти

ЗАСТРАХОВКА ЕЛЕКТРОННИ И КОМПЮТЪРНИ ИЗМАМИ

Застраховката срещу Електронни и Компютърни измами е разработена за финансовите институции, поради нарастващите специфични рискове и финансови загуби за тяхната дейност, от непрекъснато усъвършенстващите се и усложняващи се технологии. Застраховката покрива разходи, вследствие на неоторизиран достъп на трети страни до компютърната система на финансовата институция, при което застрахованият е прехвърлил средства, платил или открил сметка, неправомерни и целящи измама действия от страна на трети лица при изпращане на електронна комуникация, при което застрахованият е извършил прехвърляне или плащане на средства и е претърпял финансови загуби, неправомерни промени, кражба и унищожаване на електронни данни от страна на трети лица с цел облагодетелстване.