Онлайн запитване

Корпоративни клиенти

МОРСКО ЗАСТРАХОВАНЕ

Застраховка на плавателни съдове

 

Обект на застраховката са всички плавателни съдове, в сферата на търговията, транспорта и туризма.

 

Кои рискове се покриват?

 

стихийни бедствия – буря, мълния, вулканично изригване, земетресение и др.

морски бедствия – корабокрушение, засядане, преобръщане, потъване, изчезване

аварийни събития, пожар, експлозия, взрив, скрит дефект в корабните устройства и системи, сблъскване или удар

 

Покриват се и следните специфични искове:

 

"Отговорност от сблъскване"

"Обща авария"

"Загуба на навло"

 

Рискове, които не се покриват:

 

- действия на вълните и ветровете

- конструктивни грешки, овехтяване, износване, корозия, некачествен ремонт и т.н

- умишлени действия или неспазване на правилата и изискванията за ползване и натоварване на плавателния съд, косвени загуби.