Онлайн запитване

Корпоративни клиенти

СТАНДАРТНИ КОРПОРАТИВНИ ЗАСТРАХОВКИ
Дейността на копоративния бизнес е важно да бъде обезпечена от адекватно застрахователно покритие, отговарящо на специфичните изисквания на бранша. Стандартно се застрахова:
- сграден фонд, машини и оборудване, електронна техника, стоки на склад, готова продукция, материали, офис-обзавеждане и техника, съответно със застраховки "Имущество" - "Индустриален пожар","Всички рискове", "Щети на имущество", "Авария на машини", "Прекъсване на дейността", "Застраховка на "Елекронна техника"
- автомобилен парк - застраховки "Гражданска отговорност", "Автокаско", "Автоасистанс", "Злополука на местата"
- животът и здравето на служителите, работниците и ръководството - "Злополука", "Рискова Живот", Спестовна "Живот", Задължителна "Трудова злополука", "Здравно застраховане"
- отговорността на фирмата - "Професионална" и "Обща гражданска отговорност", "Отговорност на работодателя","Отговорностнапродукта"
- стоки на път ("Карго"), при превозвачи - "Отговорност на превозвач"