Онлайн запитване

Корпоративни клиенти

АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВКИ

За осигуряване на безпрепятствената дейност на бизнеса, важно условие е работещ  вътрешно-фирмен транспорт, както за админстрацията, така и в производство, търговия и т.н.

В застраховането на корпоративнен бизнес сме натрупали опит за важността на транспортните звена, т.е. подържане на работещи леки и товарни автомобили, съдействие при щета на служителите във фирмата, бързо отремонтиране при ПТП, изготвяне на програми за автомобилни застраховки при оптимални условия – тарифи, отстъпки, условие за ползване на доверени и официални сервизи;  ЗБК „Балкан” ежегодно преразглежда офертите за конкретен автопарк и предоговаря условията в полза на клиента. В корпорациите не само цената е важен критерий, особена важност има минимална загуба на време, което за фирмите се изразява в пари. Експертите на брокера по ликвидация на щети на МПС се грижат от момента на възникване на щета - съвет за действията в момента на застрахователно събитие, оглед на щетата в срок, експресно отремонтиране на МПС, адекватно обезщетяване.

Застраховането на автомобилния парк е свързано със сключване на застраховки, както следва:

  • Задължителна „Гражданска отговорност свързана с МПС”
  • „Злополука на местата”
  • „Автокаско” с осигурен  асистанс за България и чужбина
  • „Удължена Гаранция”