Онлайн запитване

Корпоративни клиенти

ЗАСТРАХОВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТИ
Застраховането на отговорността на дружеството е от първостепенно значение за минимизиране на евентуални загуби и разходи, съгласно поети ангажименти, договори, искове от служители, партньори, клиенти.

Характерни са следните застраховки:
  • Обща гражданска отговорност
  • Професионална отговорност
  • Отговорност на работодателя
  • Отговорност на продукта