Онлайн запитване

Малък и среден бизнес

АВТОСЕРВИЗИ И АВТОКЪЩИ
Автомобилните сервизи и дилъри заемат голям дял в търговията на стоки и услуги. Застраховането е свързано с продажба и съхранение на части, детайли, материали, автомобили, застраховане на оборудването и стоки срещу определени имуществени рискове. Обект на застраховане са отношенията, които могат да възникнат от претенции на трети лица по отношение на "Отговорността на продукта". За служителите се сключват "Задължителна трудова злополука" и "Отговорност на работодател".
При автосервизите има спецфични процедури, които носят риск - боядисването е свързано с леснозапалими бои и лакове, вдигането на крик може да предизвика инциденти както с хора, така и с автомобила, по времето на ремонт, когато отговорност носи сервиза. 
За успешната търговия на дилърите на стари и нови автомобили е съществено да имат осигурена следпродажбена гаранция със застраховката "Удължена гаранция".

Препоръчително е изготвяне на застрахователни програми, оптимизиране на риска и спазване препоръките на риск-мениджърите. За добра защита на бизнеса са необходими следните застраховки:
  • Удължена гаранция на МПС
  • Застраховки на отговорности - Отговорност на работодател, Отговорност на продукта; Обща гражданска отговорност;
  • Имуществени и автомобилни застраховки
  • Застраховка Трудова злополука;