Онлайн запитване

Малък и среден бизнес

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ЗБК "Балкан" АД обслужва фирми, чиито предмет на дейност са логистични обекти - съоръжения свързани със складирането, съхранението на стоки, работни места за администрацията в тях. 

От друга страна, към недвижимите имоти отнасяме сектора на фирми обслужващи "обекти с проперти-мениджмънт", т.е. недвижми имоти, които се стопанисват от менджърски фирми, с отдаване под наем на трети лица.

Тънкостите в двата сектора са проучени внимателно, до постигане на конкретно покритие, удовлетворяващо специфичния интерес.