Онлайн запитване

Малък и среден бизнес

ХОТЕЛИ
Развитието на туристическия бизнес обуславя разширеното търсене на застрахователни продукти, свързани с подържането на хотелски услуги, настаняването на туристи, обезпечаване на имуществени и неимуществени интереси на страните.


Характерните за бранша продукти са:
  • Отговорност на хотелиера
  • Туристическа застраховка /Гости на хотели / Злополука
  • Имуществена застраховка


Застраховките ще удовлетворят искове на туристите срещу собственици, наематели, арендатори на хотели, в случай на злополуки. Имуществената застраховка може да покрие риска от пожар, природни бедствия, земетресение, ВиК аварии, други имуществени вреди и да облекчи непредвидените разходи за хотелиера.