Онлайн запитване

ДЖЕНЕРАЛИ ДЗИ ОЛИМПИК АРМЕЕЦ АЛИАНЦ ЗД "БУЛ ИНС" АД ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” УНИКА ЛЕВ ИНС ОЗК ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ AIG METLIFE N N ALCHEALTH EXPORTER.BG ЕВРОИНС ЗАД България ДАЛ БОГ ЧЕРТАСИГ FiHealth Застраховане
ЧЕРТАСИГ
  • 2003 – CertAsig беше основано след сливането на Фортуна ЗК и Румънско – Канадска Застрахователна Компания
  • Декември 2007 – Royalton Capital Investors II (RCI II) придобива 95% от придобива 95% от CertAsig, , RCI II е частен инвестиционен фонд с фокус върху инвестиции в новоприети държави - членки на ЕС в Централна и Източна Европа
  • Октомври 2008 – Януари 2009 – Териториално разширение, включващо три нови клона, стратегически разположени в по-големите румънски градове: Констанца, Тимишоара и Клуж
  • Януари 2010 – Джеймс Гриндли беше избран за Главен Изпълнителен Директор на CertAsig, като преди това заемаше позицията Заместник Изпълнителен Директор
  • 2011 – CertAsig увеличава записаната брутна премия на 6.9 милиона Евро, но намалява експозицията си по Каско застраховки на МПС до под 10% от цялото портфоли
  • 2011 – CertAsig затвърждава позицията си като корпоративен застраховател и обявява, че повече от 90% от общия премиен приход е от брокерски партньори в Румъния и Турция
  • Юли 2012 – CertAsig плаща най-голямата щета за годината на румънския пазар на стойност 2,95 милиона Евро
  • Май 2012 - CertAsig отваря представителен офис в Истанбул, за да поддържа връзка с местни партньори брокери и да подкрепя местните клиенти за морско застраховане и общо авиационно застраховане
  • 2012 - На един пазар в сравнителен застой, CertAsig увеличава своята топ линия с 44% и постигна обща записана брутна премия от 10 милиона евро за Румъния и България