Онлайн запитване

ДЖЕНЕРАЛИ ДЗИ ОЛИМПИК АРМЕЕЦ АЛИАНЦ ЗД "БУЛ ИНС" АД ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” УНИКА ЛЕВ ИНС ОЗК ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ AIG METLIFE N N ALCHEALTH EXPORTER.BG ЕВРОИНС ЗАД България ДАЛ БОГ ЧЕРТАСИГ FiHealth Застраховане
METLIFE

Компанията е създадена през 1999г и е притежавана изцяло от МетЛайф (MetLife Inc.).
Днес ние осъществяваме бизнеса си чрез офиси в градовете: София, Пловдив, Варна, Стара Загора и Бургас.

Световно доказаният дългогодишен опит на МетЛайф (MetLife Inc.) и изключителното качество на услугите, които предлагаме, нареждат компанията сред лидерите на българския животозастрахователен пазар.

Пазарният подход на МетЛайф (MetLife Inc.) е изграден на основата на пълен анализ на потребностите, гъвкаво разработване на индивидуални решения и дългосрочна отговорност към клиентите.
Мисията на компанията ни е не да убеди хората да си купят застраховка, а да им помогне да осъзнаят нуждите си и да изградят бъдещите си планове по отношение финансовата им сигурност.

С поглед към бъдещето компанията продължава да увеличава пазарния си дял чрез стабилно и сигурно развитие на професионални консултанти, които изграждат отношения с все повече хора и осигуряват финансовата защита на все повече семейства.  Целта на компанията е постоянен и стабилен ръст чрез придържане към принципи, доказали ефективността си по целия свят.


1404 София, бул. “България” №51, сграда Б, ет. 6