Онлайн запитване

ДЖЕНЕРАЛИ ДЗИ ОЛИМПИК АРМЕЕЦ АЛИАНЦ ЗД "БУЛ ИНС" АД ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” УНИКА ЛЕВ ИНС ОЗК ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ AIG METLIFE N N ALCHEALTH EXPORTER.BG ЕВРОИНС ЗАД България ДАЛ БОГ ЧЕРТАСИГ FiHealth Застраховане
N N

ING Group е глобална финансова институция от холандски произход с над 160-годишна история. Днес ING е сред водещите международни компании, които предоставят интегрирани услуги – пенсионно осигуряване, животозастраховане, банкиране и управление на активи. Компаниите от Групата са спечелили доверието на над 85 милиона души в над 40 страни по света. ING помага на своите клиенти да планират финансовото си бъдеще, като предлага продукти, удовлетворяващи специфични за жизнения цикъл на човека финансови нужди.


ING Застраховане е сред трите най-големи по активи глобални компании в животозастраховането и пенсионното осигуряване с основен фокус в държавите от Бенелюкс, САЩ, Азия, Централна Европа и Латинска Америка. Компанията има силно присъствие на нововъзникващи пазари и е добре позиционирана да се възползва от демографските тенденции и растящата нужда от спестявания на потребителите.

В Централна и Източна Европа ING е лидер сред международните компании общо в животозастраховането и пенсионното осигуряване с 9 милиона клиенти от 9 държави. Страните в региона, в които ING осъществява дейност са: България (животозастраховане и пенсионно осигуряване), Полша (животозастраховане и пенсионно осигуряване), Румъния (животозастраховане и пенсионно осигуряване), Словакия (животозастраховане и пенсионно осигуряване), Турция (пенсионно осигуряване), Унгария (животозастраховане и пенсионно осигуряване),Чехия (животозастраоване и пенсионно осигуряване), Испания (животозастраховане) и Гърция (животозастраховане и пенсионно осигуряване).

Мащабите на дейността на ING и дългогодишният опит, натрупан на различни пазари по света, дават възможност на Групата да отговори на най-високите стандарти за сигурност и стабилност в управлението на средствата на своите клиенти.


Репутацията на ING и оценката на водещите световни кредитни агенции поставят компанията сред финансовите институции с най-висока степен на доверие. Standard & Poor’s определя рейтинг А за ING Group (октомври 2009 г.).