ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

Отговорност и грижа за пострадалите

Задължителната застраховка гражданска отговорност Ви осигурява възможност да бъдете пълноценен участник в движението по републиканската и международната пътни мрежи. Наличието на застраховката Гражданска отговорност е Вашият пропуск към легитимността Ви, като водач на МПС.

Гражданска отговорност на автомобилистите покрива отговорността Ви за причинените от Вас имуществени или неимуществени вреди на трети лица, в това число пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата, във връзка с притежаването и/или използването на МПС, както на територията на България, така и на територията на страните членки на ЕС.

Лимитите на застраховката Гражданска отговорност за страната:

– За всяко събитие при едно пострадало лице – 2 000 000 лева,

– За всяко събитие при две или повече пострадали лица – 10 000 000 лева,

– За вреди на имущество за всяко събитие – 2 000 000 лева.

При събития, настъпили на територията на държава членка на Европейския съюз или държава член на споразумението „Зелена карта” към застраховката Гражданска отговорност:

Минималните лимити на отговорност на застраховката Гражданска отговорност, приложими в съответната държава членка, на територията на която е настъпило застрахователното събитие, съгласно нейния закон или покритието съгласно закона на територията, където обичайно се намира моторното превозно средство, когато това покритие е по-високо.

От 2016 година насам, всеки собственик или ползвател на МПС, сключил задължителна застраховка Гражданска отговорност на територията на страната, получава автоматично и сертификат „Зелена карта“, без допълнителни такси или друго дължимо плащане в допълнение към застрахователната полица.

Определяне на премията по застраховка Гражданска отговорност

Премията по Вашата застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите зависи от:

  • вид МПС
  • кубатура на МПС
  • товароносимост или общо тегло на МПС
  • мощност на двигателя
  • начин на плащане на застраховката Гражданска отговорност – еднократно или разсрочено
  • шофьорски стаж на шофьора
  • възраст на собственика
  • юридическо или физическо лице е собственика на МПС
  • регистрация на МПС и други

Ние сме на Ваше разположение, за да ви помогнем да направите своя избор за Гражданска отговорност, относно условията и застрахователя.

Какви документи са необходими за сключване на застраховката Гражданска отговорност?

Застраховка Гражданска отговорност трябва да притежава всеки един автомобил, който се движи по българската републиканска мрежа и притежава български регистрационни табели. За да сключите вашата застраховка Гражданска отговорност ще трябва да предоставите на вашия застрахователен брокер свидетелството за регистрация на съответното МПС, което искате да застраховате, като можете да покажете голям или малък талон.

 

Кога се сключва застраховка Гражданска отговорност и как може да се прехвърли?

Застраховката Гражданска отговорност трябва да се подновява всяка година, без прекъсване. Ако сте си закупили нов автомобил, който е внос от друга държава или си закупувате МПС на лизинг, тогава застраховката Гражданска отговорност трябва да сключите в деня на покупка на превозното средство, регистрацията му в съответната местна служба и издаването на свидетелство за регистрация на МПС и поставяне на валидни регистрационни табели. Ако сте закупили автомобил втора ръка, който вече има валидни български регистрационни табели, платени данъци и Гражданска отговорност, и ще го използвате в рамките на същата административна област, то трябва да уведомите застрахователното дружество, към което е сключена застраховката, за настъпилата промяна и то да допълни данните на новия собственик с анекс към съществуващата застраховка Гражданска отговорност. Не забравяйте да информирате вашия застрахователен брокер, при който сте сключили застраховка Гражданска отговорност, за всякакви възникнали промени по собствеността на автомобила или промяна на регистрационни табели. Ако те не се отразят към вашата действаща застраховка Гражданска отговорност с анекс, вие сте в нарушение и подлежите на санкции от органите на МВР.

 

Защо да сключите застраховка Гражданска отговорност с брокер?

На пазара в момента има десетки застрахователни компании, които ви предлагат своята задължителна застраховка Гражданска отговорност, както и много други застрахователни продукти за вашето движимо и недвижимо имущество. Събирането на индивидуални оферти за Гражданска отговорност от всяко застрахователно дружество поотделно е изключително времеемко и трудно. Използването на услугите на застрахователен брокер за сключване на Гражданска отговорност ви спестява всички тези усилия. Избирайки да закупите вашата застраховка Гражданска отговорност при брокер вие ще се запознаете бързо и лесно с ценовите оферти и покритията на редица застрахователни дружества, които ще отговарят точно на спецификациите на вашия автомобил. Вашият застрахователен брокер ще може да ви насочи към застрахователната компания, която ви предлага най-изгодните условия за Гражданска отговорност, или да ви препоръча дружество, което е предпочитано от клиентите заради бързината на обслужването, покритията на застраховката, бързината на изплащане на суми по щети и други причини. Клиентите често избират да сключат своята Гражданска отговорност при брокер не само заради възможността да изберат най-изгодното предложение за себе си, но и заради отличното обслужване и допълнителна информация и насоки. Вашият застрахователен брокер ще се погрижи да изготви всички необходими документи, свързани с вашата застраховка Гражданска отговорност, да ви напомни за предстояща вноска или при изтичане валидността на вашата застраховка и да ви предложи най-актуалното и изгодно предложение на пазара. Също така, вашият застрахователен брокер може да ви насочи към допълващи застрахователни продукти освен вашата застраховка Гражданска отговорност, които да предпазят автомобила ви при щети от природни бедствия или злонамерени деяния от трети лица (застраховки Каско), да ви предостави информация за застраховки на вашето недвижимо имущество, защита на здравето на вашето семейство и много други. Удобството да работите с един и същи брокер за Гражданска отговорност и други застрахователни продукти ви спестява време в обикаляне и търсене на най-изгодното предложение от различните застрахователни дружества.

Отговорност и грижа за пострадалите

Лимитите на застраховката Гражданска отговорност за страната:

Определяне на премията по застраховка Гражданска отговорност

Какви документи са необходими за сключване на застраховката Гражданска отговорност?

Кога се сключва застраховка Гражданска отговорност и как може да се прехвърли?

Защо да сключите застраховка Гражданска отговорност с брокер?

Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ

Нужна Ви е оферта по тази застраховка?

Отправянето на запитване и получаването на оферта не Ви задължават да сключите застраховка.