ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ХОТЕЛИЕРА

Предмет на застраховане
Застраховката Отговорност на хотелиера и ресторантьора е изключително важна и полезна за спокойствието, както на клиентите на даден туристически обект, така и за неговите собственици/управители. Застраховката е предназначена за всяко лице, което развива туристическа дейност в собствен или нает от него туристически обект, попадащ в някоя следните групи:

 • Средства за подслон – хотел, мотел, вилно селище или туристическо селище;
 • Места за настаняване – пансион (хостел), почивна станция, семеен хотел, самостоятелни стаи, вила, къща, бунгало или къмпинг;
 • Заведения за хранене и развлечения – ресторант, бар/дискотека, заведение за бързо обслужване, кафе и други.

Покрити рискове
Застраховката осигурява защита срещу искове за обезщетение, предявени от гости или посетители на туристическия обект. Основно покритие:

 • смърт, телесни увреждания или заболяване, вследствие на злополука, или в резултат на отравяне след консумиране на храни и напитки, предоставени от застрахования на територията на хотела или ресторанта;
 • пълна загуба или частична щета на движими имущества;
 • pазходите по граждански дела срещу Застрахования във връзка с покрити рискове по застраховката;
 • направените разходи на Застрахования за ограничаване на вредите от настъпило застрахователно събитие.

Допълнително покритие:

 • неимуществени и имуществени вреди, причинени на клиенти, гости и посетители, във връзка с експлоатацията на басейни, фитнес центрове, сауни, спортни площадки, игрища и нощни заведения /клубове, дискотеки, вариетета, игрални зали/;
 • вреди в резултат от кражба чрез взлом на лични вещи от стаите на гостите;
 • кражба чрез взлом или грабеж на имущество (вкл. пари и ценности) на гости на туристическия обект, съхранявани на отговорност на Застрахования в каса или сейф на обекта;
 • вреди върху моторни превозни средства на гости на хотела, докато се намират на определените за това паркинги или гаражи на застрахования /без кражба на МПС или части от него/.

 

Лимити на обезщетение:

Лимитите на обезщетение по застраховката са за едно увредено лице, за едно застрахователно събитие и в агрегат за периода на застраховката.

Застрахователната премия се договаря на основа тарифата на Застрахователя и в зависимост от капацитет и категория на обекта, продължителност на туристическия сезон, обхват на покритието и избран вариант лимити на обезщетение.

Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ

Нужна Ви е оферта по тази застраховка?

Отправянето на запитване и получаването на оферта не Ви задължават да сключите застраховка.