Онлайн запитване

Най-известните застрахователни измамници на Америка за 2014 година намериха място в специална класация, с каквато CAIF (Асоциацията, противодействаща на застрахователните измами в САЩ - Coalition A...
София – На 11 февруари 2015 година членовете на Надзорните съвети на Дженерали България и ЗАД ВИКТОРИЯ взеха решение за съставите на Управителните съвети на двете компании, като част от групата Дженер...