VOLUNTARY HEALTH INSURANCE

Услуги, пакети и нива покривани от здравната застраховка:

 • Здравните услуги са обособени в шест пакета.
 • Профилактика на здравето
 • Доболнична медицинска помощ
 • Болнична медицинска помощ
 • Възстановяване на разходи за лекарствa
 • Стоматология

Предимства за застрахования:

 • покриване на 95% от медицинските потребности/обемът е по-голям от тези на НЗОК/;
 • липса на потребителски и други такси
 • предимство пред лекарския кабинет
 • организиране на диагностичен преглед и прием в лечебно заведение;
 • възстановяване на разходи за лекарства, помощни средства и др.;
 • денонощна медицинска помощ;
 • свободен избор при ползването на специализирана медицинска помощ без направление от Общо практикуващ лекар във всички лечебни заведения и специалисти;
 • ползване на болнична медицинска помощ чрез директен достъп до най-добрите специалисти в болниците или медицинските центрове;

Специално обслужване от здравния отдел на Балкан за фирмени клиенти включва:

 • Анализиране на здравните ви нужди и изготвяне на предложение съобразено с тях
 • Установяване на здравните  рискове и проучване на осигурителни пакети, подходящи за тяхното покритие;
 • Изготвяне на подробен сравнителен анализ на възможностите за покритие;
 • Подготвяне и събиране на документи и данни, необходими за сключване на осигурителен договор;
 • Администриране на промени по осигурителни договори;
 • Своевременно уведомяване за предстоящи плащания;
 • Съдействие при организиране на профилактични прегледи (представител на отдел здравно осигуряване ще запази клиника и ще следи за правилното провеждане на профилактиката)

Съдействие при настъпване на застрахователно събитие – помощ при събиране на документи, запазване на час за лекар, проверяване на покритието.

Ако желаете да сключите договор за доброволно здравно осигуряване ние сме на разположение за консултации на телефони: 0882 447 701, vkuncheva@zbkbalkan.com

How can we help you?

Contact our chosen office from the CONTACTS page or make an online inquiry.

I am very pleased! I recommend it!

Nikolay Chavdarov
CEO, SPEED UP

There are still honest insurance brokers – this is one of them!

Milen Petrov
ET Milen Petrov, Accountant

Always correct and responsive.

Stefan Popov
Freight forwarder, BORDER SERVICES

Нужна Ви е оферта по тази застраховка?

Отправянето на запитване и получаването на оферта не Ви задължават да сключите застраховка.