ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА

Покрития на наш доставчик от Германия по ЧМР, които считаме, че успешно конкурират предложенията на местния пазар и тези, които е възможно да имате от други доставчици. Предимствата накратко:

 • Полица Всички рискове /покритие както за изрично наименовани рискове, така и за ненаименовани
 • По-висок лимит на отговорност
 • Подизпълнителите могат да бъдат застраховани
 • Не се изисква уведомяване за всеки нов риск-
 • Застраховани разходи и чисто финансови загуби
 • Абонамент с депозитна премия
 • Включено покритие без допълнителна премия  за каботажи /Каботажни превози на територията на Федерална Република Германия- покрито, при лимит на отговорност 40,00 SDR/кг
 • Включено покритие за мигранти
 • Включено покритие за груба небрежност / единствено по рода си, ако се разгледа внимателно покритието, което предлагат австрийските застрахователи
 • Покритие за всички транспортни средства.Уведомяването за нови ПС е в рамките на два месеца при плащане на премия на влекач, ако е за МПС. Ако полицата е сключена за оборот не е необходимо допълнително уведомяване
 • Лимит на отговорност 600 000 евро на събитие и максимално обезщетение 1 200 000 евро

Кражба на товара, вследствие кражба на цяло МПС-прилага се самоучастие от 10% при условия за максимален размер от 12 500 евро само в случаите, когато превозното средство не е спряно на охраняем паркинг, оставено е без наблюдение и няма поставени две независимо функциониращи устройства против кражба.

Свалете презентация на застраховката.

Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ

Нужна Ви е оферта по тази застраховка?

Отправянето на запитване и получаването на оферта не Ви задължават да сключите застраховка.