ЗАЩО БАЛКАН?

Застрахователен Брокер “БАЛКАН” АД е създаден през 1998 г.
Към настоящия момент застрахователният брокер извършва мониторинг върху управлението на риска и застрахователните потребности на повече от 15 000 фирми в цялата страна.

Нашите основни приоритети са, свързани с осигуряване на измерими резултати за нашите клиенти: защита на активи, оптимизиране на разходи, добавяне на стойност, практическо решаване на щети.

Застрахователното посредничество на нашата комапния е с фокус върху интересите на клиента.

За всеки от клиентие си, от корпорации до търговски обекти , изготвяме застрахователна програма с възможност за пълна оценка на управлението на риска, оптимизиране на баланса между цена и защита.

Международно застраховане
Застрахователен Брокер Балкан обслужва корпоративните застрахователни програми на дъщерни дружества на международни компании с глобално световно присъствие. Нашите Клиенти са в България, Македония, Албания и Румъния.

Чрез партньорите ни на водещите международни застрахователни пазари осигуряваме застрахователно покритие от водещите международни застрахователни групи.

По този начин на практика осигуряваме застрахователно обслужване в 110 страни на света.

Дейности :

Извършваме цялостно застрахователно обслужване на своите клиенти, което включва:

– Риск мениджмънт

– Анализ на риска

– Анализ на застрахователния интерес на клиента. Изработваме специализирани застрахователни програми за различните индустриални сегменти на бизнеса.

– Проучване и анализ на застрахователния пазар – изготвяне на оферти.

– Професионална консултация при избора на най-подходящото предложение.

– Обслужване на клиентите в случай на настъпване на застрахователно събитие – съдействие при оценка на размера на щетите, тяхното разглеждане и уреждане, подготовка на документите необходими за изплащане на застрахователно обезщетение, съдействие пред застрахователните дружества за приключване на щетите.

– Заместваме нуждата от собствена структура, занимаващата се с контрола, управлението на рисковете и застраховането на нашите клиенти; както и с администрирането на данни за застраховките

– Всички настоящи полици се въвеждат в софтуерната програма на брокера с цел следене на падежите и разсрочените плащания; клиентите имат възможност за достъп до програмата.

– Предлагаме годишен анализ на разходите за застраховане, обсъждаме целесъобразността на застрахователната програма всяка година

– Осигуряваме съвети, проучване на брокери от страната по отношение на изготвяне на програми за застраховане на Отговорности, международни застрахователни програми , пласиране на бизнес на европейски застрахователни пазари

Нашите предимства

Риск мениджмънт

Балкан подпомага клиентите си в изпълнението на нужните мерки по риск мениджмънт.

Ние се сме фокусирани единствено върху купуването на застрахователно покритие, усилията ни са насочени и към анализ, оценка, финансиране и контрол на риска за всеки клиент. Предлагаме услуги в сферата на риск-мениджмънта

– Вътрешнофирмен риск инженеринг и съвети за протовипожарното обезопасяване

– Профилиране на риска

– Превенция на риска и система за ранно предупреждение

– Оценка на риска на околната среда

– Одит на електрическата система и на силовите мощности

– Договорни инспекции или периодични инспекции, изисквани от закона

– ИТ сигурност

Международно застраховане

Осигуряването на адекватен анализ на рисковете и в страна, и извън страната, последващото покритие в страни и извън България, е едно от ключовите умения на Балкан брокер. Ние сме единствен член за България на Worldwide Broker Network (WBN), нашите партньори в застрахователното посредничество са брокери в 85 страни. Със над 15 000 служители и премии над 28 милиарда USD, WBN се ранкира между първите 10 застрахователни брокера в света.

Предимствата за Вашия бизнес:

Местен сървиз на едни от най-професионалните брокери в съответните страни, съчетани с глобални предимства на веригата

Застрахователни програми, които изпълняват изискванията на местното законодателство и органи за контрол

Прозрачно и бързо изпълнение на международни застрахователни програми с използване на ИТ платформата на WBN- WBNet

Достъп до международния застрахователен пазар.

Мария Велева- Управител на ЗБК БАЛКАН: “…На себе си гледаме като група от вдъхновени професионалисти със съответната подобаваща степен на подготвеност…”

Нуждаете се от нашия специализиран съвет?