Застрахователни обследвания

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБСЛЕДВАНИЯ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА КЛИЕНТА

I. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗ И КОНСУЛТИРАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ТЪРГ, ОРГАНИЗИРАН ОТ КЛИЕНТА

II. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБСЛЕДВАНИЯ НА ПРЕДЯВЕНИ ОТ КЛИЕНТА НИ ПРЕТЕНЦИИ И ИСКОВЕ

Искове

Всеки, който заплаща за застрахователно покритие, очаква да получи висококачествена услуга за обработване на исковете от застрахователя или посредника си. Ние предлагаме голяма гама от услуги, които излизат извън рамките на обработване на исковете, за да помогнем на застрахованите да спестят разходи и да оптимизират времето и разходите си.

Консултиране за искове

След понасяне на загуба е от съществено значение да възстановите загубите, уреждайки адекватно обезщетение.
Ние сме назначили екип от високо специализирани професионалисти за искове, които може да водят преговори със застрахователите, за да получат най-добрите срокове и условия за вас, да координират и управляват всички аспекти на иска, и да ви помогнат да защитите паричните си потоци, марка и репутация.

Одити на искове

Отделно от исковете, одадени с наше съдействие, ние можем да одитираме вашите искове. В случаите, в които това е необходимо, да размера на обезщетенията, приложени от застрахователите.

Анализ на исковете

Разбирането на модела на исковете и най-общите причини за тях, може да ви помогне да предприемете действия, за да намалите броя и да смекчите вашите загуби. Ние можем да изготвим доклади, анализи и да ви предложим планове за действие, за да ви помогнем.

Обучение

Често администрирането на исковете е само част от работните отговорности на вашия персонал. Ние можем да ги обучим, за да администрират по ефективен начин исковете, като по този начин подобрим ефикасността, намалим разходите и спомогнем за протичането на паричните потоци чрез бързо уреждане.

Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с наш избран офис от страница КОНТАКТИ или отправете онлайн запитване.

Много съм доволен! Препоръчвам!

Николай Чавдаров
Управител, СПИЙД ЪП

Има все още почтенни застрахователни брокери- това е един от тях !

Милен Петров
ЕТ Милен Петров, Счетоводител

Винаги коректни и отзивчиви.

Стефан Попов
Спедитор, БОРДЕР СЪРВИСИЗ

Нуждаете се от нашия специализиран съвет?